Start Spowiedź
Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania

Email Drukuj PDF

Sakrament pokuty i pojednania jest pełnym miłości spotkaniem Boga, który pragnienia zbawienia każdego człowieka, z grzesznikiem, który chce odwrócić się od swojego złego postępowania i nawrócić do Boga żywego.

Dobra spowiedź powinna zawierać pięć koniecznych warunków:

1. Rachunek sumienia wsparty modlitwą do Ducha Świętego o poznanie prawdy o swoim życiu i uczyniony w skupieniu, by we właściwy sposób odkryć działanie łaski Bożej i miłosierdzie Chrystusa, które obmywa z każdego grzechu.

2. Szczery żal za grzechy - smutek z powodu wyboru zła i odrzucenia miłości Boga.

3. Mocne postanowienie poprawy mające na celu autentyczne pragnienie pozostawienia dotychczasowego upodobania w życiu wbrew Bożej miłości i podejmowania codziennych wyborów obecności Chrystusa.

4. Szczere wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych (także w kwestii ilości i motywacji popełnienia), które warunkuje ważność rozgrzeszenia.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu wyrażające się w naprawieniu krzywd i wypełnieniu pokuty nadanej przez kapłana w trakcie spowiedzi sakramentalnej.

 

Spowiedź w naszej parafii odbywa się podczas każdej mszy św. (w wypadku nieobecności księdza można poprosić o sakrament pokuty po mszy św. w zakrystii), a także w I piątek miesiąca od godz. 17.30 (warto sprawdzić aktualne godziny spowiedzi pierwszopiątkowej w dziale ogłoszeń parafialnych).